Helalin Olmayan Helakın Olur


Helalin Olmayana Değmesin Gözün

HELALİN OLMAYAN HELAKIN OLU

Yiğidin Gönlü Hâkta Başı Yerde Olur

Yasin Yüregir


Leave a comment